Meest Gestelde Vragen


Wat zijn de leeftijdseisen? : Wij verhuren alleen aan personen vanaf 21 jaar en ouder. In sommige gevallen is het mogelijk om hiervan af te wijken d.m.v. een verhoogde waarborgsom/eigen risico.

Wat heb ik nodig om te kunnen huren? : Een geldig rijbewijs, een geldig identiteitsbewijs (ID of Paspoort) en bewijs van inschrijving in Nederland (waar je woonadres staat vermeldt bijv. bankafschrift). 

Kan ik een auto reserveren? : Ja. Wij raden het aan om ruim van te voren een auto te reserveren. Reserveren kan d.m.v. een aanbetaling. Neem contact op. 

Wie mag de auto besturen?: Alleen de personen vermeldt op het huurcontract mogen de auto besturen. Extra bestuurders kunnen altijd bijgeschreven worden. 

Wat zijn de mogelijke huurtermijnen? : Al onze auto's kunnen gehuurd worden per dag/week/maand/jaar. LET OP: Huren op een vrijdag/zaterdag is altijd een weekend! LOSSE dagen in de weekenden zijn niet mogelijk vanwege drukte. 

Wat zit inbegrepen in de huurprijs? : Prijzen worden altijd vermeldt als DAGTARIEF (incl. BTW). Brandstofkosten en schoonmaakkosten zitten niet inbegrepen. Je krijgt van ons altijd een volle brandstoftank en u dient bij het terugbrengen van de auto OOK een volle brandstoftank aan te leveren. Je krijgt standaard 200KM (per dag, gratis). Boven de 200KM p/d worden extra kosten berekend (per auto verschillend).

Hoe zit het met de verzekering en borgstelling? : De autoverzekering zit inbegrepen in de dagtarief. De auto's zijn casco verzekerd. Bij het ophalen van de auto moet er ook een verplichte waarborgsom worden achtergelaten. Dit zorgt ervoor dat wij met gerust hart onze auto's kunnen verhuren en achteraf kosten kunnen declareren (denk aan velgschade, deukjes, krasjes etc.). Tevens geldt er bij alle auto's een EIGEN RISICO (hangt van de auto af en kan oplopen tot €20.000 / vraag meer info).  Wij willen dat de huurauto's worden behandeld als persoonlijke eigendommen en d.m.v. de waarborgsom/eigen risico zorgen wij ervoor dat de huurders op een normale manier omgaan met de huurauto's. 

Hoe zit het met eventuele bekeuringen? : Als wij een bekeuring ontvangen dan bekijken wij wie de huurder op dat moment was en nemen dan contact op. Het kan zijn dat een van de medewerkers bij u langskomt zodat u voor betaling kunt zorgen OF wij sturen de bekeuringen door (via het CJIB) naar uw opgegeven adres.

Hoe verloopt het proces van het huren van een auto? : Eerst lees je de FAQ en VOORWAARDEN en dan neem je contact op via mail/whatsapp. Je reserveert de auto door het overboeken van de aanbetaling. Na ontvangst van je betaling krijg je een bevestiging. Wij verwachten dan van jou een adres waar wij de auto zullen afleveren of je krijgt van ons een ophaaladres. Een dag voor aanvang van de huurperiode krijg je nog een reactie ter bevestiging. Bij het afhalen van de auto zullen we eerst het contract invullen. Je krijgt informatie over de auto en een verslag van de kosten. Na acceptatie krijg je de sleutels en mag je de weg op. 

Wat gebeurt er als ik te laat ben? : Je moet voor de afgesproken tijd aanwezig zijn (ophalen en terugbrengen). Als je bij het ophalen te laat bent (meer dan 2 uren) dan kunnen wij de auto doorverhuren aan de volgende gegadigde en krijg je de aanbetalingsbedrag niet meer terug. Bij het te laat terugbrengen (meer dan 1 uur) wordt automatisch de huurprijs (van 1 dag) verrekend met de borg. 

Wat moet ik doen bij schade/ongeluk? : Bij schade/ongeluk moet je de schadeformulier invullen en foto's maken van de gehele situatie (inclusief kentekenplaat van alle betrokkenen) EN direct contact nemen met ons. Het is belangrijk voor onze verzekeraar dat wij weten wie de veroorzaker is van de ongeluk/schade. Dit is met name belangrijk omdat wij zo kunnen besluiten of er een eigen risico betaald moet worden door huurder. In de meeste gevallen gaat je BORG ingenomen worden bij schade. Zorg er dus altijd voor dat je onze auto's behandeld alsof ze van jou zelf zijn! Dit betekent dus GEEN BURNOUTS en vooral niet met ballonnen achter het stuur! 

Krijg ik korting als ik meerdere auto's huur of de auto voor langere tijd huur? : De prijzen die online staan zijn geldig voor 1 huurdag. Bij meerdere dagen/auto's krijg je korting. Bij het huren van een hele weekend krijg je ook standaard korting of meer vrije kilometers. Tevens kan je recht hebben op een verlaging van de waarborgsommen indien je meerdere auto's huurt. Je kunt altijd contact opnemen voor een gratis offerte als je benieuwd bent naar de kortingen. 

Heb je nog meer foto's van de auto's? : De afbeeldingen bij de auto's vermeld bij 'Ons Wagenpark' zijn indicatief. Je kan er vanuit gaan dat de afgebeelde auto een duidelijk beeld geeft van de auto in werkelijkheid. In de meeste gevallen kun je op de afbeelding klikken van desbetreffende auto (bij de auto's in 'Ons Wagenpark') om naar een speciale Galerij pagina doorgestuurd te worden. Daar vind je foto's & video's van de werkelijke exterieur/interieur van je gekozen auto. 

Wat gebeurt er als ik een auto heb gereserveerd en de auto is niet meer beschikbaar? : In zeldzame situaties kan het zo zijn dat een auto (die jij gereserveerd hebt) door de vorige huurder beschadigd is (of op een andere manier niet meer te huren is). Wij zullen dan in de meeste gevallen dezelfde model kunnen leveren (soms betekent dit dezelfde model maar dan in een andere kleur of versie). Mocht het zo zijn dat dit niet mogelijk is dan krijg je een gratis upgrade naar een duurder model naar keuze.

Ik zie dat bij de Bugatti's (en een aantal andere auto's) een 'speciale voorwaarden' knop staat. Wat zijn deze voorwaarden? : De 'Speciale Voorwaarden' ('SV') auto's zijn extreem kostbaar en hebben andere verzekeringseisen dan de rest. Elke 'SV' auto mag alleen bestuurd worden door een persoon van 25 jaar en ouder en de bestuurder moet tevens minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewjis. De auto mag niet langs de openbare weg of op een openbare parkeerplaats worden geparkeerd. Je bent verplicht om de auto op een beveiligde parkeerplaats te parkeren (bijv. je eigen parkeerplaats bij je woning waar je alleen naar binnen kan gaan met je eigen pas oid). De 'SV' auto's worden gratis naar je toe gebracht in de volgende landen: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Monaco. Bij het reserveren dien je een geldige legitimatiebewijs, poststuk, rijbewijs en uitreksel BRP (beschikbaar bij je gemeente voor €5-€15) te overleggen. Het aanbetalingsbedrag is 50% van het totale huurbedrag. De 'SV' auto's zijn alleen vanaf 2 dagen te huren.

(Vraag?) : (ANTWOORD)

(Vraag?) : (ANTWOORD)

(Vraag?) : (ANTWOORD)VOORWAARDEN

 


                           LasCarS

 

 

Artikel 1 – Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a- Verhuurder: LasCars Autoverhuur, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer xxxxxxx.
b- Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst gesloten wordt.
c- Huurovereenkomst: De nadere schriftelijke uitwerking van de reservering van een auto.
d- Bestuurder: De feitelijke bestuurder van de auto zich legitimerende met een geldig rijbewijs.
e- Auto. Het motorvoertuig zoals omschreven in de huurovereenkomst welke door verhuurder aan huurder ter beschikking wordt gesteld of een, met wederzijds goedvinden, vervangend motorvoertuig.
f- Reservering: De reservering / huur van een nader omschreven auto voor een bepaald tijdsbestek en tegen een bepaalde prijs, tot stand gekomen tussen huurder en verhuurder.

 

Artikel 2 – Algemene voorwaarden:
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere reservering en huurovereenkomst zoals tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen.
2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen en gelden alleen voor de desbetreffende reservering en/of huurovereenkomst.
2.3. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van verhuurder. Een door huurder aan te vragen offerte / reservering kan pas verzonden worden na een te verrichten handeling waarbij aangegeven wordt dat de aanvrager akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
2.4. Deze algemene voorwaarden worden bovendien door verhuurder aan huurder verstrekt bij ondertekening van de huurovereenkomst.

 

Artikel 3 – Reservering / Huurovereenkomst:
3.1. Een reservering komt tot stand op het moment van een schriftelijk (e-mail) akkoord van huurder op een door verhuurder uitgebrachte offerte betreffende de (ver)huur van een auto, een directe online reservering van een auto gedaan door huurder via de website van verhuurder c.q. middels een door huurder gedane mondelinge reservering van een auto welke vervolgens door verhuurder schriftelijk (per e-mail of een persoonlijk overhandigde factuur) aan huurder is bevestigd.
3.2. Een tot stand gekomen reservering, waarbij een bepaalde auto voor een bepaalde tijdstuur door verhuurder voor huurder wordt gereserveerd is bindend met alle daaraan van rechtswege verbonden rechten en plichten.
3.3. De huurovereenkomst betreft de nadere schriftelijke uitwerking van de tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen, mondelinge of schriftelijke, reservering alsmede de staat van het voertuig waarop o.a. vermeld de kilometerstand en eventuele schade aan het voertuig. Deze huurovereenkomst wordt door huurder en verhuurder bij aanvang ingebruikname van de auto voor akkoord ondertekend.

 

Artikel 4. Prijzen:
4.1. De (ver)huur van een auto is belast met het wettelijk percentage aan verschuldigde omzetbelasting.
4.2. De huurprijs van de door verhuurder ter beschikking gestelde auto is inclusief een vrij af te leggen afstand van 100 km tenzij in de huurovereenkomst anders is
overeengekomen. Meer verreden kilometers worden door verhuurder, bij het tegen het in de huuroverkomst genoemde tarief, achteraf bij huurder in rekening gebracht en/of verrekend met de door de huurder betaalde waarborgsom.
4.3. Vaststelling van het aantal verreden kilometers geschiedt aan de hand van de stand van de kilometerteller bij aanvang en einde reservering

 

Artikel 5 – Betaling:
5.1. De huurder is, vanaf het moment van reservering, de bij de overeengekomen huurprijs aan verhuurder verschuldigd.
5.2. Direct na het tot stand komen van de reservering wordt de hierop betrekking hebbende factuur door verhuurder, per e-mail, aan huurder verzonden. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 14 dagen.
5.3. De op de reservering van toepassing zijnde, door huurder te betalen waarborgsom, dient uiterlijk bij aanvang van de reservering aan verhuurder te zijn voldaan.
5.4. Restitutie van de waarborgsom, onder aftrek van o.a. kilometervergoeding, brandstof- en tankkosten (tankkosten bedragen € 25,00), boetes, schoonmaakkosten en andere voorkomende en aantoonbare kosten, vindt plaats binnen 7 dagen na beëindiging van de reservering.

 

Artikel 6 – Annulering en wijziging:
6.1. Bij annulering van de reservering, tot uiterlijk 14 dagen (336 uur) voor aanvang van de reservering is huurder 25% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd.
6.2. Bij annulering door huurder, korter dan de periode genoemd in artikel 6.1, is de huurder 50% van de overeengekomen huurprijs aan verhuurder verschuldigd.
6.3. Indien huurder, zonder annulering, de reservering niet nakomt (No Show) is huurder 100% van de overeengekomen huurprijs aan verhuurder verschuldigd.
6.4. Annulering dient schriftelijk (e-mail) te geschieden.
6.5. Verhuurder zal zich maximaal inspannen een door huurder gewenste wijziging m.b.t. de datum van reservering, in goed overleg, in te willigen.

 

Artikel 7 – Verzekering, eigen risico en aansprakelijkheid:
7.1. De door verhuurder ter beschikking gestelde auto is WA verzekerd inclusief een “verhuur clausule” onder de volgende voorwaarde:
a- De betreffende auto is alleen dan verzekerd indien deze bestuurd wordt door een, bij het tot stand komen van de huurovereenkomst, door de huurder opgegeven bestuurder(s).
7.2. Door de verhuurder wordt de volgende verzekeringspremie in rekening gebracht:
a- € 100,00 per dag voor iedere bestuurder met een Nederlands rijbewijs van 25 jaar en ouder;
b- € 200,00 per dag voor iedere bestuurder met een Nederlands rijbewijs jonger dan 25 jaar;
c- € 200,00 per dag voor iedere bestuurder die in het bezit is van een, in Nederland geldig, buitenlands rijbewijs of een internationaal rijbewijs.
7.3. Bij het ontstaan van schade aan de auto dient de verhuurder hier onverwijld van in kennis te worden gesteld. De huurder is, bij aanrijdingschade, verplicht het, in de auto aanwezige schadeformulier volledig in te vullen en, door de bestuurder, te laten ondertekenen.
7.4 Bij aanvang en einde van de reservering wordt de auto door huurder en verhuurder op schade geïnspecteerd. Het resultaat van deze inspectie wordt schriftelijk in de
huurovereenkomst vastgelegd.
7.5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de auto ontstaan in de periode gelegen tussen aanvang en einde reservering.
7.6. Huurder is aansprakelijk voor alle gedragingen van de bestuurder(s) en/of passagier(s) van de auto.
7.7. Bij boetes en/of bekeuringen ontstaan tijdens de reservering wordt het CJIB door verhuurder op de hoogte gesteld van de n.a.w. gegevens van de huurder / bestuurder.
7.8. Huurder is aansprakelijk voor alle (gevolg) schade ontstaan aan de auto of aantoonbare bedrijfsschade van verhuurder indien dit het gevolg is van aan huurder toe te rekenen kwade opzet of grove schuld.
7.9. Het eigen risico voor huurder m.b.t. alle tijdens de reservering aan de auto ontstane schade is 100% vergoeden van de schade tenzij de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de auto door een niet bij het tot stand komen van de huurovereenkomst opgegeven bestuurder, indien er sprake is van de in artikel 7.8 genoemde, kwade opzet of grove schuld alsmede bij het niet naleven van de bepalingen gesteld in artikel 8.1 en artikel 8.3 t/m 8.8.
7.10 Bij schade veroorzaakt door het niet naleven van de in artikel 7.9 genoemde artikelen bedraagt het eigen risico van huurder het werkelijke schadebedrag tot maximaal de door verhuurder aangetoonde taxatiewaarde van de auto.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van huurder:
8.1. Huurder dient zich als een goed huurder te gedragen en er zorg voor te dragen dat de auto overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Het is niet toegestaan met de auto op een circuit te rijden dan wel op een onverharde weg of buiten de openbare weg. Tevens is het niet toegestaan de auto competitief te gebruiken.
8.2. Indien huurder de auto onder begeleiding van een instructeur bestuurd is huurder gehouden de instructies van deze instructeur naar behoren op te volgen. Indien huurder minimaal twee maal door de instructeur is gewezen op afwijkend gedrag is de instructeur gerechtigd de rit af te breken en de reservering te annuleren. Er is dan geen sprake van enige restitutie van de betaalde huursom.
8.3. Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden. Bij overtreding daarvan is huurder volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten zoals o.a. boetes en inkomstenderving van verhuurder zoals o.a. bij inbeslagname van het voertuig.
8.4. Huurder is verplicht alle instructies van verhuurder op te volgen bij gebreke waarvan verhuurder gerechtigd is de reservering direct en zonder enige verrekening van de huursom te beëindigen.
8.5. Het is huurder verboden de auto aan derden ter beschikking te stellen c.q. te verhuren.
8.6. Het is huurder verboden met de auto Nederland te verlaten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
8.7. Indien huurder een schade of defect aan de auto constateert is hij verplicht verhuurder hier onverwijld van in kennis te stellen en zich te houden aan de alsdan ontvangen instructies.
8.8. Bij het geparkeerd laten staan van de auto dient huurder hier, ter voorkoming van schade, de nodige toezicht op de auto uit te oefenen bij gebreke waarvan de auto op een veilige en/of afgesloten plaats dient te worden geparkeerd, niet zijnde direct aan of langs de openbare weg.
8.9. Het is huurder verboden de auto te laten besturen door een ander dan bij het tot stand komen van de huurovereenkomst opgegeven bestuurder(s). Bij overtreding hiervan zal de door huurder betaalde waarborgsom door de verhuurder worden ingehouden.
8.10A Roken in de auto is niet toegestaan. Indien bij einde reservering blijkt dat er in de auto gerookt is wordt er een bedrag van € 250,00 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.
8.10B Burn-out met de auto is niet toegestaan. Indien bij einde reservering blijkt dat de banden versleten zijn wordt er een bedrag van € 250,00 in rekening gebracht.
8.11. Huurder dient de auto op de overeengekomen datum en tijdstip weer bij verhuurder in te leveren bij gebreke waarvan huurder na een overschrijding van 15 minuten een huurprijs verschuldigd is zoals deze normaal gezien per uur in rekening wordt gebracht waarbij een gedeelte van een uur voor een vol uur wordt gerekend.
8.12. Bij einde reservering dient de auto volledig te zijn afgetankt bij gebreke waarvan dit door verhuurder zal worden gedaan. De betreffende brandstofkosten en tankkosten ad € 25,00 komen dan voor rekening van huurder.
8.13. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schadeclaims of andere aansprakelijkheid tengevolge van het gebruik van de auto gedurende de reservering.

 

Artikel 9 – Verplichtingen verhuurder:
9.1. Verhuurder stelt de in de huurovereenkomst genoemde auto, tijdens de reservering , aan huurder ter beschikking. Deze auto is schoon, voldoende onderhouden en voorzien van een volle brandstoftank.
9.2. Bij het uitvallen van de auto wegens een technisch mankement zal deze op zo kort mogelijke termijn door en andere auto worden vervangen (omruil service).
Dit is niet van toepassing indien de auto zich buiten Nederland bevindt.
9.3. Bij het uitvallen van de auto ten gevolge van aan de huurder toe te rekenen kwade opzet of grove schuld is de verhuurder niet verplicht tot vervanging van de auto over te gaan. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst op dat moment als geëindigd te beschouwen waarbij de huurder geen aanspraak kan maken op enige vergoeding / restitutie inzake de kortere huurtermijn.
9.4. Indien de in de reservering / huurovereenkomst genoemde auto, wegens aantoonbare onvoorziene en/of technische omstandigheden, niet beschikbaar is zal verhuurder een andere auto ter beschikking stellen waarvan de huurprijs minimaal in dezelfde prijsklasse ligt. Bij een vervangende auto uit een hogere prijsklasse hoeft de huurder geen bijbetaling te doen. Bij een door de huurder uitgezochte auto van een lagere prijsklasse bestaat er geen recht op restitutie van de eerder overeengekomen huurprijs. Indien huurder hier niet mee akkoord gaat kan de huurovereenkomst kosteloos worden geannuleerd.
9.5. Verhuurder is gerechtigd bij slechte weersomstandigheden de reservering te annuleren. Verhuurder dient zich dan volledig in te spannen voor het tot stand komen van een nieuwe, gelijkluidende, reservering rekening houdend met de wensen van huurder, bij gebreke waarvan de huurovereenkomst kosteloos kan worden geannuleerd.
9.6. Verhuurder zal huurder onverwijld op de hoogte stellen van ten laste van huurder ontvangen boetes en/of bekeuringen. De betaling hiervan komt voor rekening van de huurder / bestuurder.

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom:
10.1. Verhuurder is, behoudens een van huurder ontvangen bezwaar, gerechtigd om tijdens de reservering foto’s dan wel video opnames te maken en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden. Het intellectuele eigendom van dit beeldmateriaal berust bij verhuurder.

 

Artikel 11 – Klachten:
11.1. Klachten over de huurovereenkomst en/of de uitvoering daarvan waaraan de huurder gevolgen wil verbinden, dienen volledig en duidelijk omschreven door de huurder of diens gemachtigde binnen 14 dagen na beëindiging van de reservering schriftelijk en met redenen omkleed bij verhuurder ingediend te worden. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de huurder zijn rechten ter zake verliest.
11.2. Verhuurder dient binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te trachten met de huurder tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. Indien geen volledige overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de huurder beslecht wil zien, kan huurder zich wenden tot de competente (kanton) rechter.

 

Artikel 12 – Toepasselijkheid, rangorde en toepasselijk recht:
12.1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst(en), algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde.
a. de huurovereenkomst;
b. de reservering en andere bijlagen van de huurovereenkomst;
c. de algemene voorwaarden.
12.2. Alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij dwingend recht anders bepaalt of nadrukkelijk anders is overeengekomen.
12.3. Geschillen tussen verhuurder en huurder zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wet bevoegde rechtbank te Den Haag.

 

Artikel 13 – Annuleringsvoorwaarden
1. In het geval dat de reservering wordt geannuleerd binnen 7 dagen voor het afhaaltijdstip wordt 100% van het voorschot aangerekend.

2. In het geval dat de reservering wordt geannuleerd binnen 14 dagen voor het afhaaltijdstip wordt 75% van het voorschot aangerekend.

3. In het geval dat de reservering wordt geannuleerd binnen 1 maand voor het afhaaltijdstip wordt 50% van het voorschot aangerekend.